רשומות


פוסטים אחרונים

פרייםמשלה

בגוף ראשון, שלוש שנים 3>

מבט נשי - שיחה על נשים וקולנוע עם יונתן בר גיורא

מדוע הושכח הסרט הראשון שביימה אישה בישראל?

בדרכה

תמונת מחזור - עיונים בשיח הוסת בישראל/ עותק דיגיטלי

יוצרות מראות

סופרג'יסטיות על הבד

מה נעשה עכשיו עם היצירה שלהם

מתראיינת לידיעות תל אביב בעקבות "פרשת ויינשטיין"

איך הפכתי את הוסת שלי לכלי מחאה אקופמיניסטי